Dekkmerking

Dekkmerkingen skal gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne de ulike modellene – men piggfrie vinterdekk for nordiske forhold kommer ikke bra ut i det nye systemet. Foto: Michelin

Dekkmerking skal sørge for at du ikke blir lurt

Nytt system innført i fjor. Nå starter kontrollene.

Å velge dekk til bilen kan være en krevende øvelse. Egenskaper og priser varierer nemlig enormt – og fram til nå har dekktester vært omtrent eneste mulighet til å finne fram i denne jungelen.

Derfor så mange fram til EUs nye system for merking av dekk. Alle nye dekk som ble solgt etter 1. november i fjor (og som ble produsert etter 1. juli samme år) skal merkes på samme måte.

I praksis: Et klistremerke likt det man kjenner fra for eksempel hvitevarer og lyspærer. Her framgår det enkelt og oversiktlig hvilke karakterer dekket har fått i objektive tester av kategoriene rullemotstand, støy og våtgrep.

 

Gamle dekk

I forkant av innføringen av dette systemet, har det vært frykt for at useriøse aktører ikke vil bry seg om å følge reglene.

Hvem som helst kan i prinsippet selge bildekk. Bransjen har i mange år vært uoversiktlig – og preget av veldig mange små aktører.

Blant de aktuelle problemstillingene, er at useriøse aktører importerer dekk som har ligget lenge på lager og som dermed har fått reduserte egenskaper. Likevel selges de som nye.

 

Startet kontrollene

Nå må landets dekkforhandlere regne med kontrollbesøk fra Statens Vegvesen de nærmeste månedene. Hensikten er å sjekke at EU-reglene om merking blir fulgt.

– De første kontrollene har allerede startet. Utover året vil kontrollaktiviteten tilta i omfang, sier rådgiver Gro Bakkerud i Vegdirektoratets seksjon for tilsyn og kontroll.

Hvis kontrollene avdekker manglende, mangelfull eller feil merking, kan tilsynet gi pålegg om retting innen en gitt frist. Det kan også ilegges overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

 

– Positivt

EU-merkingen stiller flere krav til landets dekkforhandlere.

– I tillegg til selve dekkmerkingen har vi sørget for at den samme informasjonen om EU-merkingen følger med regningen til kundene.

Hun synes det er positivt at kravene til merking følges opp av kontroller.

– Da blir det vanskeligere for useriøse forhandlere å lempe dårlige dekk inn på markedet. Det er bra at informasjonskravene omfatter alle som tilbyr dekk, også på internett og som partisalg, sier Køste i en pressemelding.

Ingen godkjenning

Gjennom de regionale kontrollene håper Vegdirektoratet også å få bedre oversikt over hvem som forhandler dekk her i landet.

– Det kreves ingen godkjenning for å selge bildekk. Å føre tilsyn med at merkeforskriften overholdes kan dermed også bidra som kvalitetskontroll i en bransje som er svært åpen og lite kartlagt.

 

Dekk er viktig

Også bilforhandlerne og alle andre som tilbyr nye dekk for salg må tilpasse seg forskriften, og kan omfattes av tilsynet.

Kvaliteten på dekk er viktig både for å redusere støyplager og forurensning.

– Dekk står for 20 til 30 prosent av kjøretøyenes samlede drivstofforbruk, hovedsakelig på grunn av rullemotstand. Teknologisk utvikling har gjort det mulig å minske rullemotstanden betydelig og redusere drivstofforbruket med opptil ti prosent for en personbil.

Skroll til toppen