Krav til dekk, under halvparten kjenner kravene!

Vet du hva som er lovkravet for mønsterdybde på vinterdekkene? Hvis ikke, er du absolutt ikke alene – det viser en ny, norsk undersøkelse.

Under halvparten vet hva som er lovlige dekk

Nå er det tid for å skifte – kjenner du reglene?

 

Vinteren har startet i flere deler av landet – og mange er som vanlig sent ute med å skifte til vinterdekk.

Men før du legger på dekkene – vet du om du har tilstrekkelig mønsterdybde eller ikke?

Og enda mer grunnleggende: Vet du hva som er kravet her?

Spurt tusen personer

Hvis du ikke vet det, er du på ingen måte alene. Under halvparten av oss vet hva som er minste tillatte mønsterdybde på vinterdekkene. Det viser en fersk undersøkelse.

Det er Continental Dekk som har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med Infact. Tusen personer av begge kjønn fra hele landet og i representative aldersgrupper har svart på spørsmålene, og kun 49,4% visste at minste tillatte mønsterdybde på vinterdekkene er 3 millimeter.

Viktig for sikkerheten

– Dette er skremmende tall når vi vet hvor viktig mønsterdybde er for sikkerheten på veien, sier teknisk sjef hos Continental Dekk Norge, Frank Larsen, i en pressemelding.

Mens minste tillatte mønsterdybde i sommerperioden er 1,6 millimeter, er det altså 3 millimeter som gjelder for kjøretøy som er under 3500 kilo, i vinterperioden.

Skifte ved fire

– På vinteren er det vanlig å kjøre på snø og slaps, og det er ekstremt viktig med god nok mønsterdybde. Et dekk med fire millimeter mønsterdybde vil på snøunderlag kunne ha hele 40 prosent lengre bremselengde enn et nytt dekk med åtte millimeter mønsterdybde.

– Derfor anbefaler vi å skifte vinterdekk ved fire millimeter da dekkegenskapene også reduseres dramatisk fra fire til minste lovlige grense på tre millimeter, sier Larsen.

Oslo utmerker seg

Undersøkelsen fra Infact viser at menn har bedre kjennskap til minste tillatte mønsterdybde enn kvinner.

60,5% av alle menn vet at 3 millimeter er minimum, mens kun 37,5% av kvinnene vet det samme. Undersøkelsen viser videre at kunnskapen om mønsterdybde er ganske jevnt fordelt når det kommer til alder, men at folk i Oslo har langt lavere kunnskap om dette enn resten av landet.

I Oslo er det kun 34,7% som vet riktig svar, mens snittet for resten av landet ligger på rundt 50%.

Skroll til toppen